Cercador per paraules clau

Volant de residència (individual) actual o històric (padró)

Iniciar tràmit

Objecte

Justificant emès per l’EMS de Valldoreix que acredita l’empadronament d’una persona, tal i com consta en el Padró municipal d’habitants de Sant Cugat del Vallès. Aquest tràmit només serveix per obtenir el propi volant de residència.

Persones destinatàries:
Pot demanar-ho qualsevol habitant major d’edat i inscrit al padró d’habitants.

 

Observacions

El volant de residència es pot obtenir de les següents maneres:
1. De forma telemàtica clicant a “sol·licitar”.
2. Al taulell de l’EMD de Valldoreix, sense necessitat de cita prèvia.
3. Mitjançant autorització a la persona que la representi perquè actuï en el seu nom, amb totes les facultats que atorga l’ordenament jurídic vigent, en el procediment. Per aquest tràmit cal adjuntar autorització per tramitar en nom d’una altra persona, degudament complimentat i adjuntar documents d’identitat de l’interessat i de la persona autoritzada (DNI, NIE o passaport).

 

Unitat tramitadora

Secció de padrons

 

Tràmits relacionats

En cas que es necessitin altres tipus de volants (volants de menors, convivència, històric, etc.), es poden demanar a través del tràmit Volant de convivència o d’altres membres de la unitat familiar

 

Import

Tràmit no subjecte a taxes


Termini de sol·licitud

En qualsevol moment

 

Normativa

 

Documentació

Autorització/atorgament de representació.

 

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l´EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol.licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l´Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol.licitat, d´acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l´apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.

Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l´EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits