Cercador per paraules clau

Sol·licitud de Responsabilitat Patrimonial

Iniciar tràmit

Descripció

Determinar l’existència o no de responsabilitat de l’ajuntament pels danys causats a la persona sol·licitant a conseqüència del seu funcionament normal o anormal, llevat en els casos de força major o danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei.

Servei responsable

Secretaria

Quan es pot demanar? (Termini)

La reclamació s’ha de dur a terme en el termini d’un any des del moment de produir-se el dany o bé des de que es manifesta l’efecte lesiu.

Com es pot demanar?

Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) situada a Rambla Mossen Jacint Verdaguer, 185.
Consulteu l’horari vigent d’atenció al públic clicant el següent enllaç.

Electrònicament en els casos previstos a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 o bé, si no es tracta d’un obligat d’acord amb aquest article, quant així ho vulgui l’interessat.

Tanmateix, quan no es tracti d’un obligat d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, la documentació es pot presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la mateixa llei.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona directament o mitjançant representant.

Documentació

A l’instancia s’ha d’especificar:

Normativa

Preu / Taxa

Gratuït.

Sentit del silenci

La finalització del termini màxim per a resoldre sense que s’hagi notificat la resolució administrativa permet a la persona interessada entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.

Termini de sol·licitud

Sis mesos

Documents a annexar juntament amb instància

Documentació adjunta:

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l´EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol.licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l´Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol.licitat, d´acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l´apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.

Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l´EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits